Flexeria, kwaliteit bevestigd door SKG!

×

Fehlermeldung

Die angegebene Datei temporary://fileDpJe24 konnte nicht kopiert werden, da das Zielverzeichnis nicht richtig konfiguriert ist. Dies könnte durch Probleme bei der Berechtigung im Dateisystem verursacht werden. Weitere Informationen finden Sie im System Log.

De Flexeria motorcilinder heeft een drie sterren SKG goedkeuring ontvangen. Daarbij is het gehele product als een gemotoriseerde knopcilinder gekeurd. Het onafhankelijk keuringsinstituut SKG-IKOB heeft Flexeria getest op de hoogst haalbare inbraakwerende eigenschappen en heeft duurproeven uitgevoerd die de kwaliteit en levensduur van het product aantonen.

De Flexeria motorcilinder is 5 minuten inbraakwerend en kan zonder problemen 200.000 open- of sluitbewegingen doorstaan. Op basis hiervan heeft de Flexeria motorcilinder SKG*** gekregen.

Hiermee onderscheid de Flexeria motorcilinder zich ten opzichte van de meeste andere motorcilinders, die vaak geen of een beperkte SKG keuring hebben. In het laatste geval is alleen gecontroleerd of het motordeel de inbraakwerende eigenschappen van de goedgekeurde mechanische cilinder niet negatief beïnvloed. Deze test zegt niets over de kwaliteit van het product en daarom ontvangen deze producten een vinkje in plaats van sterren. Naast de inmiddels bekende onderscheidende functionaliteiten is Flexeria door het onafhankelijke keuringsinstituut SKG-IKOB, bevestigd in kwaliteit en inbraakwerende eigenschappen.